Socialdemokraterna tar större ansvar för migrationspolitiken

sattelit
9 Flares Filament.io 9 Flares ×

Åtminstone i jämförelse med allianspartierna. För medans Centerpartiet kritiserar Socialdemokraterna för att vara emot invandringen, genom att lyfta fram olika företrädare för diverse partiorgan, som är för en restriktiv invandring, så talar fakta sitt tydliga språk. “Borgerligt styrda kommuner har i genomsnitt tagit emot 13 flyktingar per 1 000 invånare de senaste två mandatperioderna. De vänsterstyrda kommunerna har nästan tagit emot dubbelt så många.” Alliansen har beviljat fler uppehållstillstånd, men deras kommuner har tagit ett lägre ansvar för att hjälpa de som kommer hit. 

Centerpartiet jämför också partiets syn på invandring genom särskilda årtal, som 1989, men jämför man mot tidsperioden 1980-1985 fyrdubblades antalet beviljade uppehållstillstånd 1989. Detta berodde på att det var tre gånger fler som sökte tillstånd att stanna i landet än 1984. Och trenden fortsätter vara att ju fler som söker asyltillstånd i landet, desto fler får stanna. Stefan Löfven bekräftar med att säga att de inte kommer lämna en exakt summa av hur många som ska stanna, det bestäms nämligen oftare av de sökandes behov, än av de politiska partierna.

Vi tog emot stora mängder invandrare under krigen i Östeuropa 1994, och har sedan haft ett lägre söktryck, som sedan under tvåtusentalets tilltagande oroligheter ökat. Sedan 2007 har 100 länder gått mot ett ökat våld och ökad militarisering, och under den perioden har andelen asylsökande dubblerats igen, långt högre än nittiotalets nivåer. Faktorerna är många till att vi tar emot fler idag än under S regeringstid. Den generella tumregeln verkar vara att fler fått stanna under alliansregeringen, men att S tagit ett större faktiskt ansvar för att hjälpa nyanlända att komma in i samhället.

Det stämmer vidare att hävda att exempelvis Alliansen och Miljöpartiet i sin uppgörelse fått fler ska få stanna än Socialdemokraterna någonsin gjort. Men det stämmer också att Socialdemokraterna erbjuder migranter fler jobb, bostäder, och högre arbetslivstrygghet, än Alliansen gör. Betänk att Miljöpartiet och Alliansens migrationsuppgörelse inte har skett tillsammans med ökad välfärd, vilket skapar utsatthet bland många som kommer hit. Vill vi ha en solidarisk migrationspolitik, kan vi ju inte ha det ena utan det andra. För hur rimmar Centerpartiet och Alliansens migrationspolitik egentligen mot vad de gör i praktiken för att hjälpa migranter att komma in i samhället?